8 i 9 września 2018 Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie