Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze  organizuje w dniach 8-9 września 2018 w Jeleniej  Górze - Cieplicach na Placu Piastowskim  "XIX Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie - Bartnictwo w Sudetach Zachodnich - 2018"
Informacje w załącznikach. 
 
W związku z rezygnacją Pani Zuzanny Turwanickiej z funkcji Skarbnika i Członka Zarządu RZP w Jeleniej Górze. 
Funkcję Skarbnika i Członka Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze z dniem 1 lipca 2018 r. powierzono Panu Michałowi Wolskiemu. 
 
Pani Zuzannie Turwanickiej serdecznie dziękujemy za długoletnią współpracę na rzecz Związku.
Wyrażamy przekonanie, że wysoka ocena Pani dotychczasowej pracy będzie bodźcem i wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń. Życzymy Pani dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
 
                                                                                                                                    Pozdrawiam serdecznie

XVIII Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie w Jeleniej Górze - Bartnictwo w Sudetach Zachodnich

 

         W dniach 9-10 września 2017r na Placu Piastowskim w Jeleniej Górze –Cieplicach odbyły się  „XVIII Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie – Bartnictwo w Sudetach Zachodnich – 2017”,zorganizowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze, które jak co roku wpisane są w imprezy Września Jeleniogórskiego i  cieszące  się dużym zainteresowaniem wśród pszczelarzy, mieszkańców Jeleniej Góry , sąsiednich gmin i powiatów, kuracjuszy oraz są promocją Regionu.

          Wzdłuż Placu Piastowskiego odbywał się dwudniowy kiermasz produktów pszczelich, wyrobów pszczelarskich, sprzętu pszczelarskiego, rękodzielnictwa i zdrowej żywności.

 Przybyło około 80 wystawców z Polski i Czech , którzy promowali swoje produkty.

Imprezę pszczelarską prowadził Pan Wojciech  Zarówny.

         Patronat nad imprezą pszczelarską objęli:

 

- Pani Zofia Czernow – Poseł na Sejm RP

-  Pan Marcin Zawiła – Prezydent Miasta  Jeleniej Góry

Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2017 zostały dofinansowane przez Miasto Jelenia Góra

 

Cześć artystyczną urozmaiciły zespoły folklorystyczne oraz przedszkolne, takie jak:

-Zespół  BOLKOWIANIE z Bolkowa, KRESOWIANIE-SYBIRACZKI z Jeleniej Góry, KWISOWIANIE z Giebułtowa, SOKOLIK  z Karpnik,  SZKLARKI z Piechowic, ZŁOTE NUTKI z Przedwojowa, PODGÓRZANIE z Mirska, GRYFOWSKA KAPELA PODWÓRKOWA z Gryfowa Śląskiego oraz ZESPÓŁ AGAT, który też poprowadził wieczorną zabawę taneczną.

-Przedszkole nr 10 z Cieplic

-Przedszkole nr 13 z Jeleniej Góry

- Uczniowie ze  Szkoły Podstawowej z Piechowic

Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa oraz degustacja miodów .

 

.

         W dniu 10 września 2017r po Mszy Św. – około 11,30 – Orkiestra Dęta z Jeleniej Góry w asyście pocztów sztandarowych  kół powiatowych przemaszerowała na Plac Piastowski, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Otwarcie uroczystości poprzedził wystrzał armatni w wykonaniu Bractwa Kurkowego z Jeleniej Góry.

Imprezę prowadził i zaproszonych gości powitał  Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jelenie Górze Pan Jan Okulowski.

         Wśród zaproszonych gości przybyli: Posłanka na Sejm RP – Pani Zofia Czernow,  Prezydent Miasta Jeleniej Góry- Pan Marcin Zawiła, Wiceprezydenci Miasta Jeleniej Góry – Pan Jerzy Łużniak i Piotr Paczóski, Radni Miejskiej  Narodowej z Jeleniej Góry z Panem Konradem Sikorą, Pani Starosta Powiatu Jeleniogórskiego Anna Konieczyńska, Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast, Prezesi 12 Kół  Powiatowych.

Ponieważ Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie nie mógł przyjechać na naszą uroczystość powierzył Prezesowi Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze – Panu Janowi Okulowskiemu wręczenie wyróżnionym pszczelarzom przyznane odznaczania.

Prezes Okulowski do wręczenia odznaczeń poprosił Panią Zofię Czernow i Pana Marcina Zawiłę.

         Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń branżowych dla pszczelarzy z:

- Powiatowego Koła Pszczelarzy w Lwówku Śląskim

 - Powiatowego Koła Pszczelarzy Ziemi Jeleniogórskiej w Barcinku :

   -Pan Leon GACA i Pan Edward PIEGSA  otrzymali  Statuetkę Ks. Dr Jana  Dzierżona ( jest to najwyższe odznaczenie pszczelarskie)  

 - Pan Mieczysław KOMINEK  i Janusz ULEWSKI  otrzymali Medal im. ks. dr Jana Dzierżona

- Panowie:  Aleksander HAMMER, Stanisław TOPOROWSKI,  Stanisław ZATOR , Wiesław   Rynkiewicz  – Złotą Odznakę PZP

- Panowie: Ryszard KOLESIŃSKI, Władysław NAZARUK, Ryszard NOWAKOWSKI, Romuald  PORCIANKO, Zbigniew SOBCZAK, Sebastian BORECKI , Mieczysław JAKIEŁA, Jan OKULOWSKI – Srebrną Odznakę PZP.

- Panowie/ni : Stanisław BAL, Mieczysław BRZEZIŃSKI, Artur DROZDOWICZ, Marian GLUZA, Adam GROMEK, Elżbieta JANKOWSKA, Andrzej KASZUBA, Janusz PILARSKI, Andrzej  PIŻUK, Franciszek PODOLSKI, Andrzej SUCHECKI, Tadeusz CHOBRY, Patryk WALOSZCZYK, Michał WOLSKI.

W imieniu odznaczonych podziękował Pan Edward  Piegsa.

          O godz. 14,00 w Sali Politechniki Wrocławskiej- mistrz pszczelarski – Pan Antoni Martyniak-z Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy w Bolkowie wygłosił  prelekcję na temat:    --- Bioróżnorodność pożytków pszczelich  - szansa czy konieczność”

- „Przygotowanie pszczół do zimowli”

 na której było obecnych wielu pszczelarzy i mieszkańców Jeleniej Góry.

          Regionalny Związek Pszczelarzy  w Jeleniej Górze składa serdeczne podziękowanie dla sponsorów, wśród których należy wymienić: Panią  Zofię Czernow - Poseł na Sejm RP  , Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska we Wrocławiu , Miasto Jelenia  Góra,  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  „Wodnik” –Sp. z o. o  w Jeleniej Górze-Cieplicach, Jelenia Plast - Sp. z o. o  Jelenia Góra,  „ Stolarstwo – Tartacznictwo”-  Pan Ryszard Sułkowski z Bolkowa, Uzdrowisko Cieplice –Sp. z o. o – Grupa  PGU Jelenia Góra, Termy Cieplickie Sp.z o o - Jelenia Góra , Alvi-Polska –Sp. z o. o  Jelenia Góra, Rolniczą Spółdzielnię  Produkcyjną w Starej Kamienicy,  Gminę Stara Kamienica, Jarexs –Sp. z o. o w Bolesławcu, Panią  Elżbietę Zakrzewską,  Związek Gmin Karkonoskich w Bukowcu,  Hurtownię Ogrodniczą SOFI w Jeleniej Górze, BZ WBK w Jeleniej Górze, Drukarnię  EDIGRAF w Rybnicy,  ANEK- Sp. Jawną  w Jeżowie Sudeckim, Telewizję DAMI w Jeleniej Górze, Filię Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze – Cieplicach, PMP - Poland – Sp. z o. o  w Jeleniej Górze-Cieplicach, Straż Miejską w Jeleniej Górze, Komisariat II Policji w Cieplicach,  Citroen-Centrum Motoryzacyjne -Grabarów, Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, Gminę Czarny Bór, Bractwo Kurkowe z Jeleniej Góry, Zakłady Metalowe –Duro - w Czernicy, NSZZ  - Solidarność w Jeleniej Górze.